Valberedning

Den 18 april hade IOGT-NTO Sydost sitt första distriktsårsmöte. Ett årsmöte präglat av den speciella situationen våren 2020 men ändå med stora förväntningar. Det finns ett par styrelseposter kvar att fylla vilket kommer att ske på det extra distriktsårsmötet 1 juni kl. 19. Fram till dess kommer den tidigare interimsstyrelsen och den nya distriktsstyrelsen att jobba tillsammans.

Under tiden fram till det extra årsmötet den 1 juni leds styrelsens arbete av interimsstyrelsens ordförande Jan-Ove Ragnarsson och vice ordförande Gunvor Nygren. Därför kommer inte Gunvor Nygren att delta i valberedningens arbete under den tiden.

Valberedning IOGT-NTO Sydost

Lars-Ove Kårehed, Växjö

Peter Olsson,

Gunvor Nygren, Reftele
gunvor.nygren@iogt.se, mobiltelefon: 0708 301557

Leif Lundqvist, Oskarshamn

Navigation

IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00