Valberedning

Den 18 april hade IOGT-NTO Sydost sitt första distriktsårsmöte. Ett extra årsmöte hölls den 1 juni. Ett nytt extra årsmöte kommer att hållas den 31 augusti.

Det saknas fortfarande ordförande och vice ordförande i styrelsen för IOGT-NTO Sydost.

Under tiden fram till det extra årsmötet den 1 juni leds styrelsens arbete av interimsstyrelsens ordförande Jan-Ove Ragnarsson och vice ordförande Gunvor Nygren. Därför kommer inte Gunvor Nygren att delta i valberedningens arbete under den tiden.

Valberedning IOGT-NTO Sydost

Per-Åke Andersson, Finspång
070-850 59 15, per-ake.andersson@iogt.se                             

Lars-Ove Kårehed, Växjö
070-471 40 99, lars-ove.karehed@iogt.se                                 

Göran Andersson, Västervik                             
070-490 62 41, goran.andersson@iogt.se                                 

Britt-Marie Olofsson, Kalmar                            
073-824 47 69, bitte.olofsson@gmail.com                                

Lars Larsson, Gislaved                                          
070-638 45 92, lars.larsson@bahnhof.se                                   

Leif Lundqvist, Oskarshamn                                
070-309 64 96, le.lundqvist@telia.com                                       

Peter Olsson, Norrköping                                   
070-675 50 97, 256olsson@telia.com

Solveig Magnusson, Visby
079-041 41 45, solweig.magnusson@gmail.com                                                  

Navigation

IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00