Team Sydost

Så här är det tänkt att fungera – Ladda ner dokument kring uppdragsgivning mellan distrikt och team

ANDERS KARLSSON – Teamchef, team Sydost

anders.karlsson@iogt.se

0733-72 62 33

▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪

HUGO HERMANSSON – Verksamhetsutvecklare, team Sydost

hugo.hermansson@iogt.se

0733-72 62 64

▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪

TOMAS NYLÉN – Verksamhetsutvecklare, team Sydost

tomas.nylen@iogt.se

0733-72 63 04

▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪

Marcus Nilsson IOGT-NTO

MARCUS NILSSON – Verksamhetsutvecklare, team Sydost

marcus.nilsson@iogt.se

0733-83 83 30

▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪

JOHANNA DAHLGREN – Verksamhetsutvecklare, team Sydost (föräldraledig)

johanna.dahlgren@iogt.se

0733-72 62 63

▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪

Navigation

IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00