IOGT-NTO Sydost bildat

Lördagen den 18 april genomfördes det första årsmötet för det nya distriktet Sydost, i och med det är nu IOGT-NTO Sydost bildat genom en sammanslagning av de tidigare distrikten Kalmar, Kronoberg, Jönköping, Östergötland och Gotland.

Lördagen den 18 april hade IOGT-NTO Sydost sitt första distriktsårsmöte. Årsmötet genomfördes helt digitalt med uppkoppling via dator/surfplatta/telefon. Totalt deltog ett 70-tal personer i årsmötet vilket vi är väldigt glada för.

Det nya distriktet IOGT-NTO Sydost består av Östergötland, Jönköping, Kalmar, Kronoberg och Gotlands län. IOGT-NTO Sydost är alltså stort med många föreningar och medlemmar. Detta innebär också att styrelsen har ett mer strategiskt uppdrag att utveckla distriktet samt att engagera och stödja medlemmar, föreningar och andra verksamheter.

Därför kommer det att vara viktigt att många medlemmar engagerar sig i olika typer av nätverk/engagemangsgrupper där konkret verksamhet kan bedrivas i form av kampanjer, utbildningar, värvning, ANDT, social verksamhet, media, finansiering, internationellt, organisationskultur, ungdomsverksamhet, hållbarhet m.m. Här kommer styrelsen att återkomma med mer information men du som har intresse att vara med är välkommen att ta kontakt via sydost@iogt.se.

På årsmötet valde IOGT-NTO Sydost en ny distriktsstyrelse med sju ledamöter. Dessutom verkar den gamla interimsstyrelsen fram till ett extra distriktsårsmöte 1 juni.

Den nya distriktsstyrelsen utgör en spännande blandning av erfarenheter, kompetenser och bakgrunder inom IOGT-NTO. Distriktsstyrelsen kommer att ha framtiden i sikte för att skapa så bra förutsättningar som möjligt för att utveckla IOGT-NTO.

Här finns information med kontaktuppgifter till alla i distriktsstyrelsen och interimsstyrelsen: http://www.iogtntosydost.se/distriktsstyrelse/

För att fylla de sista styrelseposterna samt besluta om budget m.m. kommer ett extra distriktsårsmöte att genomföras den 1 juni. Fram till dess kommer den tidigare interimsstyrelsen och den nya distriktsstyrelsen att jobba tillsammans.

Av: Marcus Nilsson, 2020-04-27

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Navigation

IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00