IOGT-NTO Sydost – Ett nytt distrikt bildas genom sammanslagning av fem äldre distrikt

IOGT-NTO Sydost startade sin verksamhet den 1 januari 2020.


IOGT-NTO Sydost består av de fem gamla IOGT-NTO-distrikten – Kronoberg, Kalmar, Jönköping, Östergötland och Gotland.

Ordförande i respektive distrikt är följande:

Östergötland, 05 E
Ordförande: Jan-Ove Ragnarsson, 0739-12 39 35
Snickaregatan 2 A
582 26 Linköping
013-10 40 40

Jönköping, 06 F
Ordförande: Gunvor Nygren, 0708-30 15 57
Barnarpsgatan 39 G
553 33 Jönköping
036-12 07 10

Kronoberg, 07 G
Ordförande: Eva-Britt Svensson, 0706-33 13 46
Vattentorget 1
352 34 Växjö

Kalmar, 08 H
Ordförande: Viveca Aldebert, 0730-75 11 35
Trädgårdsgatan 12
392 35 Kalmar

Gotland, 09 I
Ordförande: Barbro Hällbom, 076-222 60 33
Vita Huset
Ekmansgatan 11
621 46 Visby

Navigation

IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00