IOGT-NTO påverkar- engagera med rapporter

IOGT-NTO-rörelsens aktiva påverkansarbete pågår för fullt och här finns 2 rapporter som verkligen är spännande och viktig läsning. Läs och ladda hem dessa och sprid dem gärna till politiker i kommuner och regioner. Kontakta gärna någon av verksamhetsutvecklarna i teamet om du vill engagera dig mer i påverkans och drogpolitiska frågor.

– Junis kommunrapport

För sjuttonde året i rad har Junis ställt frågor till alla kommuner om vilket stöd de erbjuder barn i familjer med missbruk. I år visar enkäten att endast 3 200 barn fått stöd från sin kommun. Det är en procent av alla de barn som kan ha behov av det. Läs mer och ladda hem rapporten här https://www.junis.se/rapport


– IOGT-NTO:s forskarrapport Alkohol, graviditet och spädbarns hälsa. Ett gemensamt ansvar 

Av alla livsstilsval vi gör i samband med en graviditet finns det inget som har större betydelse för barnets framtida hälsa och utveckling än valen vi gör kring alkohol.

IOGT-NTO har tagit fram rapporten tillsammans med ett antal andra organisationer och världens främsta forskare har sammanställt forskningsläget kring dessa livsavgörande frågor, till rapporten finns även en studieplan så vill man lära sig mer så är en studiecirkel via NBV en mycket bra kunskapshöjare. Läs mer och ladda hem rapporten här https://www.iogt.se/vad-vi-gor/forskning-och-samverkan/forskningsrapporter/alkohol-och-graviditet/

Vill du engagera dig i påverkans och drogpolitiska frågor?
Kontakta någon av verksamhetsutvecklarna i Sydost, dem hittar du här: https://www.iogt.se/medlemssidor/team-sydost-2/

Av: Marcus Nilsson, 2020-05-27

Kommentarsfältet är stängt.

Navigation

IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00