– Utskott och valberedning

Till startsidan
Vår vision är ett samhälle, en värld där alkohol och andra droger inte hindrar människor att leva ett rikt och fritt liv.

Obs! Denna sida är inte uppdaterad med 2019 års val.

Först skrivna namnet vid respektive utskott är sammankallande.

ANDT-utskottet: Curt Thapper, Linnea Khan, Berth Andersson Hagel, Ninnie Johansson samt Mona Nilsson, representant från KLAN.
Integrationsutskottet: Erika LindholmBodil Hansen, Ann-Christin Harréns, Tara Khavari, Bo-Teddy Olsson, Anette Prim, Sherry Olesen
Internationella utskottet: Lena Johansson, Dagmar Hailer, Alva Johansson, Birgitta Bogren.
Vit Jul-utskottet: Ninnie Johansson, Cia Grill, Josefin Grill.
Sociala utskottet: Margareta Enermo, Ingemar Nilsson, Dagmar Hailer, Gudrun Nyberg, Lennart Johansson, Karl Arningsmark.
Medlemsutskottet: Johan Olesen, Anno Bergstén.
Nytt-redaktionsutskottet: Lars-Ove Kårehed, Helen Bengtsdotter, Jonathan Bengtsson.
Seniorutskottet: Helene Bengtsdotter, Margit Karlberg, Ingvar Andersson, Inga-Lill Alm, Margareta Karlsson.

Valberedning

Välkommen att ta kontakt med valberedningen

Bo-Teddy Olsson, bt.olsson@gmail.com

Lena Johansson

 

 

 

Navigation

IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00