– Distriktsstyrelse

Till startsidan
Vår vision är ett samhälle, en värld där alkohol och andra droger inte hindrar människor att leva ett rikt och fritt liv.

IOGT-NTO Kronobergs distriktsstyrelse (Uppdaterad 2019-04-02)

Namn Telefon E-post
Ordförande Eva-Britt Svensson 070 – 633 13 46 ebsvensson@telia.com
Vice ordförande Margareta Enermo 0478 – 311 36
Kassör Gunvor Juhlin 0477 – 420 69
Sekreterare Ninnie Johansson
Ledamot Anno Bergsten
Studieledare Lasse Kårehed
Ledamot Per-Elof Johansson
Ledamot Birgit Malmkvist
Ledamot Johan Olesen

Distriktsstyrelsen vill på olika sätt öka samverkan och dialog med föreningar och enskilda medlemmar. Kontakta gärna någon i styrelsen eller verksamhetsutvecklare Hugo Hermansson om du har frågor, tankar, idéer och förslag.

Revisorer

Kaj Lindholm

Per-Erik Bengtsson

Revisorsersättare

Margareta Nyberg

Patric Hassel-Zein

 

 

Navigation

IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00