IOGT-NTO Kronobergs distrikt

 

Till startsidan
Vår vision är ett samhälle, en värld där alkohol och andra droger inte hindrar människor att leva ett rikt och fritt liv.

IOGT-NTO Kronobergs distrikt består av 26 föreningar och omkring 800 medlemmar som är anslutna till lokalförening i distriktet eller direktanslutna till distriktet. Distriktets gränser är motsvarande Kronobergs läns geografiska område.

Högsta beslutande organet för IOGT-NTO Kronobergs distrikt är distriktsårsmötet. Mellan distriktsårsmötena är distriktsstyrelsen distriktets beslutande och verkställande organ.

Distriktsstyrelsen leder distriktets arbete efter stadgar, grundsatser, ideologiska program samt distriktsårsmötets och kongressens beslut.

Distriktsstyrelsen skall till distriktsårsmötet lägga fram verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse och förslag till arbetsplan och budget.

 lansoversikt_G_lan

Navigation

IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00