Interimstyrelse för IOGT-NTO Sydost

Sex deltagare på Lifesize och två över telefon fixade besluten kring interimstyrelsen.

Den 14 november 2019 valdes interimstyrelse för IOGT-NTO Sydost. Ìnterimstyrelse valdes och konstituerade sig bland de representanter som respektive äldre distrikt, Kronoberg, Kalmar, Gotland, Östergötland och Jönköping, utsett att ingå i Arbetsgruppen för IOGT-NTO Sydost tillblivelse. I formell mening började interimstyrelsen att jobba 1 januari 2020. Från den 14 november och fram till 31 december, organiserade arbetsgruppen sitt arbete utifrån valet till interimstyrelsen.

Interimsstyrelse IOGT-NTO Sydost

Ordförande: Jan-Ove Ragnarsson, Östergötland
janoveragnarsson@gmail.com, mobil telefon: 0739 123935


Vice ordförande: Gunvor Nygren, Jönköping
gunvor.nygren@iogt.se, mobiltelefon: 0708 301557


Kassör: Samir Jusicic, Jönköping
samir.jusicic@jonkoping.se, mobiltelefon: 0707 25 19 89


Sekreterare: Robert Rapakko, Kalmar
robert.rapakko@monsteras.se, mobiltelefon: 0722 487045


Ledamot: Bo-Teddy Olsson, Kronoberg
bt.olsson@gmail.com, mobiltelefon 0702 156312


Ledamot: Markus Strömbom, Gotland
Markus.strombom@hotmail.com, mobiltelefon: 070-25 50 946


Ledamot: Viveca Aldebert, Kalmar
vivi@iogt.se, mobiltelefon: 0730 751135

Ledamot: Mahamud Said Dahir, Östergötland
said.dahir.1992@gmail.com, 0722 784419


Ledamot: Margareta Enermo, Kronoberg
m.enermo@gmail.com, mobiltelefon 070 347 29 55

Ledamot: Hedvig Strömbom, Gotland
hedvig.strombom@hotmail.com, mobiltelefon: 073 047 67 09

Navigation

IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00