Extra årsmöte den 31 augusti

Extra årsmöte

IOGT-NTO Sydost kommer att hålla ett extra distriktsårsmöte måndagen den 31 augusti kl. 19.00.

Årsmötet kommer att genomföras digitalt via konferenssystemet Lifesize där man kan koppla upp sig via dator, surfplatta, videokonferenssystem eller telefon. Samma ombud som på det ordinarie distriktsårsmötet är också ombud på det extra distriktsårsmötet. Ombuden har nu fått ut den information och instruktioner som krävs.

Det extra distriktsårsmötet kommer att besluta om val av ordförande och vice ordförande samt kompletterande val till valberedningen.

Kontakta valberedningen om du har tips på kandidater till distriktsstyrelsen: http://www.iogtntosydost.se/valberedning/

Här finner du alla handlingar och dokument till det extra årsmötet:

Navigation

IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00