Extra årsmöte

IOGT-NTO Sydost kommer att hålla ett extra distriktsårsmöte måndagen den 1 juni kl. 19.00.

Årsmötet kommer att genomföras digitalt via konferenssystemet Lifesize där man kan koppla upp sig via dator, surfplatta, videokonferenssystem eller telefon. Samma ombud som på det ordinarie distriktsårsmötet är också ombud på det extra distriktsårsmötet. Ombuden har nu fått ut den information och instruktioner som krävs.

Det extra distriktsårsmötet kommer att besluta om val av ordförande och vice ordförande, ersättningar till styrelsen m.fl. samt budget för 2020-2021.

Kontakta valberedningen om du har tips på kandidater till distriktsstyrelsen: http://www.iogtntosydost.se/valberedning/


Här finner du alla handlingar och dokument till det extra årsmötet: 

Medlemsinformation anslutning extra distriktsårsmöte IOGT-NTO Sydost 2020-06-01

Arbetsordning extra distriktsårsmöte 2020-06-01 IOGT-NTO Sydost

Föredragningslista IOGT-NTO Sydost Extra DÅM 2020-06-01

Valberedningens förslag IOGT-NTO Sydost 2020-06-01

Budget 2020 IOGT-NTO Sydost

Budget 2021 IOGT-NTO Sydost

Information om Extra årsmöte

Plats: Lifesize,
Datum: 2020-06-01
Starttid: 19.00
Av: Marcus Nilsson, 2020-04-27

Kommentarsfältet är stängt.

Navigation

IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00