Välkommen till distriktsårsmöte med IOGT-NTO Sydost

Med omtanke om de riskgrupper som finns och för att undvika att coronaviruset sprids har interimsstyrelsen för IOGT-NTO Sydost beslutat att ställa in bildningshelgen.

Distriktsårsmötet för IOGT-NTO Sydost äger fortfarande rum men kommer att genomföras digitalt den 18 april kl. 14.

Årsmöteshandlingar:

(Ombuden får information utsänd separat om hur de ska ansluta).

Frågor

Frågor besvaras av
Vice ordförande: Gunvor Nygren, Jönköping
gunvor.nygren@iogt.se, mobiltelefon: 0708 301557

Navigation

IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00