Debattartikel: Håll i och håll ut!

Nu är det tid att hålla i vår restriktiva och solidariska alkoholpolitik. Den är en viktig del i det övergripande arbetet som handlar om att rädda liv. WHO talar om vikten av att undvika alkohol under Coronapandemin. Trots detta har alkohollobbyisterna lyckats få företagare och politiker att springa deras ärenden genom att kräva lägre alkoholskatter, öppna upp för gårdsförsäljning och det allra senaste som kallas mikrocatering, men som inte är något annat än hemleveranser av alkohol.

Vi tvingas skapa nya rutiner i en ny vardag vilket även kan påverka hur vi förhåller oss till alkohol.

Just nu vittnar Alkohollinjen om att samtalen som kommer in är av ett annat slag än tidigare. Anhöriga hör av sig och är oroliga. Det kan vara för att de sitter i karantän med en partner som har alkoholproblem och blir våldsam eller att ett alkoholberoende upptäckts för att man nu umgås dygnet runt.

Isoleringen gör det möjligt att dricka utan att arbetskamrater eller chefen ser. I den här situationen riskerar många barn att hamna i kläm. De tvingas vara hemma extra mycket, träffar färre vänner och vanliga aktiviteter är inställda. Dessutom vet vi att alkohol i många fall utlöser våld och det gäller även inom familjer och i nära relationer.

Forskare har börjat varnar för risken att en längre tid av isolering kommer att leda till ett ökat missbruk hos personer som redan befinner sig i ett riskbruk. Ett återfall hos en nykter alkoholist kan i värsta fall innebära döden.

Alkoholkonsumtionen tar enorma resurser och kapacitet från vården och detta pausar inte för att vi har en pandemi. Ändå envisas en del med att vilja göra alkoholen både billigare och mer tillgänglig, för att öka försäljningen och därmed konsumtionen. Tvärtom borde allas prioriteringar nu handla om hur vi arbetar för att hålla befolkningen frisk och skadefri.

Det är viktigt att våra alkoholhandläggare och kommunpolitiker nu mer än någonsin vågar stå för en restriktiva alkoholpolitik. Annars kommer den årliga kostnaden för alkoholens börda i samhället att öka från nuvarande 103 miljarder, tynga den redan hårt ansträngda vården och därutöver skapa ett ökat mänskligt lidande. Nu behövs mer än någonsin en fortsatt restriktiv och solidarisk alkoholpolitik. Håll i och håll ut för allas bästa.


Denna debattartikel skickas till lokalpress runtom i IOGT-NTO Sydost inför folknykterhetens vecka som pågår den 18-24 maj. Debattartikeln knyter an till de tendenser vi nu ser till uppluckring av den restriktiva alkoholpolitiken.

Av: Markus Strömbom, 2020-05-13

Kommentarsfältet är stängt.

Navigation

IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00