Om oss – Vår organisation

IOGT-NTO är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden organisation och folkrörelse. Vi har nära 27 000 medlemmar, fördelade på 23 distrikt och 400 lokalföreningar över hela landet. Vår verksamhet vilar på nykter grund och går ut på att stärka demokrati och solidaritet.

Genom våra verksamheter och vårt påverkansarbete utmanar vi den rådande normen – som förutsätter att alla vuxna dricker alkohol – och inspirerar till en hälsosam och drogfri livsstil.

Vår vision är ett samhälle, en värld, där alkohol och andra droger inte hindrar människor att leva ett fritt och rikt liv.

IOGT-NTO är en del av en världsomspännande rörelse som kämpar för att alkoholen inte ska stå i vägen för människors utveckling och hälsa. I

Sverige är vi en partipolitiskt och religiöst obunden organisation och folkrörelse.

Verksamheten finansieras till större delen genom helägda Miljonlotteriet och till mindre del genom medlemsavgifter, gåvor och offentliga anslag.

Vårt högsta beslutande organ är kongressen, som hålls vartannat år. Då väljer vi en förbundsstyrelse som beslutar om verksamhetens inriktning, sakpolitiska inriktning och mål. Ordförande för förbundsstyrelsen är Johnny Mostacero.

EN DEMOKRATISK FOLKRÖRELSE

IOGT-NTO styrs av organisationens medlemmar. Som medlem har du närvaro- och yttranderätt på föreningsårsmöten, distriktsårsmöten och kongressen. Som medlem kan du även skicka in motioner om hur IOGT-NTO kan förbättras och utvecklas.

ENGAGERA DIG LOKALT ELLER REGIONALT

Om du inte vill vara med i en lokalförening kan du vara direktansluten till ett distrikt. Varje år i mars eller april genomför alla distrikt distriktsårsmöten med ombud från de olika föreningarna. Där beslutar distriktet om sina mål och sin verksamhet det kommande året, vilka som ska ingå i distriktsstyrelsen och vilka personer som ska representera distriktet som ombud på kongressen. Varje distrikt har sin egen typ av verksamhet, sina utbildningar och sina värvarkampanjer.

VÅRT KANSLI I STOCKHOLM

IOGT-NTO:s förbundskansli ligger på Essingen utanför Stockholm och leds av en generalsekreterare. Här arbetar de anställda med internationella-, sociala- och drogpolitiska frågor samt med att se till att det finns ekonomiska och personella resurser för att utföra den verksamhet som kongressen beslutat om samt att stötta medlemmar, föreningar och distrikt i den verksamhet de vill genomföra.

IOGT-NTO-RÖRELSEN

IOGT-NTO-rörelsen består av fyra förbund med nära 55 000 medlemmar och hundratals aktiva föreningar över hela landet. Tillsammans bedriver IOGT-NTO-rörelsen ett omfattande utvecklingsarbete i femton länder – tillsammans med 23 lokala partnerorganisationer. Det internationella arbetet sträcker sig från förebyggande hälsoarbete, utbildning och fattigdomsbekämpning till lagstiftning- och policyarbete.

Vill du fördjupa dig i vårt internationella arbete, klicka och läs mer.

GEMENSAMT MÅL

Hela organisationen – lokalföreningar, distrikt, regionkontor, kansliet på Essingen arbetar för att ingen ska fara illa av alkohol eller andra droger – varken i Sverige eller någon annanstans i världen. Vi arbetar för att minska den totala konsumtionen av alkohol och bruket av andra droger, vilket är ett av de främsta hoten mot människors hälsa och skapar stora sociala och ekonomiska problem.

Navigation

IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00